Tidsschema

Dagsprogrammet för Finnkampen 2022 publiceras i början av våren.