Yleisöensiapu tapahtuman aikana

Ensiavusta tapahtumassa vastaa Suomen Punainen Risti. Ensiapupisteet sijaitsevat F-katsomon länsipäädyssä huoneessa numero 2 ja E-katsomon eteläpäädyssä huoneessa numero 4.