Ackreditering

Meddela till tiedotus(a)sul.fi om du vill ha en ackrediteringen för Finnkampen.

Berätta för namn, arbetsgivare och tekniska önskemål. Medier utvaldas 25.8.2016